Rutetur med Elvekongen

Elvekongen og koronapandemien ... (oppdatert 20. juni 2020)

 

Etter en god sesong i 2019 der kundetilgangen og økonomien var god, så styret fram til sesongen 2020 med optimisme og glede.

Slik gikk det ikke! Ettervinteren og våren ble preget av pandemien, og myndighetene satte inn strenge tiltak med nedstengning av det meste av aktiviteter i hele samfunnet. Med strenge krav og regler for smittevern og tiltak for å bekjempe pandemien så styret at vi kunne få problemer med drift av båten.

Etter hvert som man fikk kontroll med smitteutviklingen var optimisten tilstede for at vi kunne få noe ut av sesongen. Men etter siste ukes meldinger fra regjeringen og helsemyndighetene ble det klart for styret at restriksjonene fortsatt var av en slik karakter at det ikke var smittevernforsvarlig å drive vår aktivitet denne sommeren.

Styret besluttet derfor enstemmig i møtet 16.06.2020 å avlyse alle typer turer denne sesongen.

Elvekongens Venner fortsetter med å fullføre merkingene av elvene. Glomma ned til Haga er utført, og vi fullfører Vormamerkingen opp til Eidsvoll i sommer, i samarbeid med foreninger der.

Vi har tatt båten ned til Årnes, og vil bruke sesongen til utvendig og innvendig vedlikehold.

Vi beklager at årets turer ikke går, men ser fram til sesongen 2021 med mange tilbud og stor oppslutning fra gamle og nye kunder!

Med vennlig hilsen
Elvekongen AS

 

PS: GAVEKORT som gjelder for 2020, er også gyldige i 2021

 

Ruteturer sesongen 2020

Alle turer denne sesongen er dessverre avlyst

Elvekongen+Skibladner

Skibladner og Elvekongen

Turen 16. august er dessverre avlyst!

 

Elvemøtet

Norges to største elver Glomma og Vorma møtes i Nes. I løpet av en tur med Elvekongen vil du få oppleve kulturlandskapet i dette historiske område. Noen dager går vi igjennom Svanefoss sluse og får med oss nok en opplevelse. Underveis vil en godt kjent guide fortelle litt om hva vi passerer. Og spør du, kan du sikkert få vite enda flere detaljer.

Nes Kirkeruin

På spissen i elvemøtet vil du få se Nes kirkeruiner. Kirken ble bygd på 1100-tallet og her sitter virkelig historien i veggene. Les mer om kirkeruinen her >>>

Kulturlandskap og gamle ferdselsårer

Du vil få se kulturlandskapet langs elvebreddene med store gårder, der våre forfedre etablerte seg  for hundrevis av år siden.  Elvene var viktige ferdselsårer i fortiden, og båter fraktet varer opp i Mjøsområdet. Under byggingen av den store kirken ved elvemøtet, fraktet båter egnede byggemateriale fra Mjøsområdet.

Dyrelivet

Dyre og fuglelivet langs elvene er stort og mangeartet, og fiskeartene er mange. Her kommer mjøsørreten ned Vorma og blander seg med gjedde, abbor og andre fiskearter som lever i elvene.

Flommen gir nye opplevelser

Til tider er vannstanden i elvene slik at vi ikke kan seile de vanlige turene. Ved flom åpner det seg en annen turrute. Da går vi opp Glomma mot Funnefossen og tar inn i sideelven Uåa. Her kommer vi virkelig tett inn på kulturlandskapet og dyrelivet i området. Elg, rådyr og bever er ofte å se - og selvfølgelig beitedyr.

Rutetur 1 "Elvecruise"


Elvekongen ved Årnes Brygge Vi starter opp kl 15.00 fra Årnes brygge, og i løpet av 2 timer vil du få oppleve kulturlandskapet i et historiske område.

Her vil du få se kirkeruinene på spissen i elvemøte mellom Glomma og Vorma og et rikt kulturlandskap langs elvebreddene. Ved flom åpner det seg en annen turrute. Da går vi opp Glomma mot Funnefossen og tar inn i sideelven Uåa.

Sesong: Fra mai til september
Varighet: ca 2 timer (kl 15.00 - ca 17.00)
Billettpriser: Voksne, kr 250 / Barn under 15 år, kr 50 (pr 2020)
Serveringstilbud ombord: Kaffe, mineralvann og nystekte vafler
Drikke ombord: alle rettigheter

Rutetur 2 "Elvecruise med slusing"


Samme tur som "Elvecruise" men vi går igjennom slusene i Svanefossen i Vorma. Vi starter opp kl 15.00 fra Årnes brygge, og denne turen tar ca 3 timer.

Sesong: Fra juni til september
Varighet: ca 3 timer (kl 15.00 - ca 18.00)
Billettpriser: Voksne, kr 330,- / Barn under 15 år, kr 50,- (pr 2020)
Serveringstilbud ombord: Kaffe/te, mineralvann og nystekte vafler
Drikke ombord: alle rettigheter