Rutetur med Elvekongen

Elvekongen 2021

12. februar 2021: Elvekongen sank 30.01.21 under sitt vinteropphold i Svanefoss sluser.

Båten er forsikret for kaskoskader og forsikringsselskapet har bekreftet at skaden er erstatningsmessig. Skadeårsaken er ikke kjent og vil først kunne avdekkes når båten er hevet. Heving kommer først til å skje når isen er gått av vannet. Slusen er i dag lukket i begge ender og båten ligger i et «lukket rom» under tykk is. Det foretas stadig visuell kontroll med tanke på lekkasje av diesel. Skjer det, vil tiltak bli iverksatt umiddelbart i samråd med forsikringsselskap og myndighetene.

 Styret har som mål at Elvekongen fortsatt skal trafikkere elvene. Det er foreløpig for tidlig å si om og når dette er mulig.

Oppdatering 16. april 2021: Elvekongen ble hevet 15. april og vurdering av skadeomfanget er igang. Om det er mulig å seile sesongen 2021 er fremdeles usikkert, siden skader på inventar, el.anlegg og maskineri er omfattende.

Oppdatering 22. april 2021: Etter en vellykket heving av Elvekongen, har vi nå en bedre oversikt over skadene havariet har påført båten. Heldigvis - det har gått bedre en vi fryktet! Reparasjonsarbeidet og innhenting av tilbud på nytt inventar o.l. er igang. Går alt etter planen, gleder vi oss til å ønske nye og gamle gjester velkommen til sesongen 2022!

Oppdatering 16. august 2021: ELVEKONGEN SKAL SETTES I STAND

Med klart flertall vedtok ekstraordinær generalforsamling i Elvekongen AS mandag kveld å reparere dagens båt.Styret gikk primært inn for å selge Elvekongen som den står og sette pengene på konto. Et klart flertall av aksjonærene vedtok imidlertid å restaurere båten, som trenger en omfattende utbedring etter at den i vinter havnet under isen under sitt vinteropplag i Svanfoss sluse.- Det er et omfattende arbeid vi står foran, men Elvekongen har en stor plass i nesbuenes hjerter. Jeg har fått med meg dyktige folk i det nye styret, og båten skal være klar til neste sesong, sier nyvalgt styreleder Arild Ramstad.

 

Elvekongen og koronapandemien ... (oppdatert 20. juni 2020)

 

Etter en god sesong i 2019 der kundetilgangen og økonomien var god, så styret fram til sesongen 2020 med optimisme og glede.

Slik gikk det ikke! Ettervinteren og våren ble preget av pandemien, og myndighetene satte inn strenge tiltak med nedstengning av det meste av aktiviteter i hele samfunnet. Med strenge krav og regler for smittevern og tiltak for å bekjempe pandemien så styret at vi kunne få problemer med drift av båten.

Etter hvert som man fikk kontroll med smitteutviklingen var optimisten tilstede for at vi kunne få noe ut av sesongen. Men etter siste ukes meldinger fra regjeringen og helsemyndighetene ble det klart for styret at restriksjonene fortsatt var av en slik karakter at det ikke var smittevernforsvarlig å drive vår aktivitet denne sommeren.

Styret besluttet derfor enstemmig i møtet 16.06.2020 å avlyse alle typer turer denne sesongen.

Elvekongens Venner fortsetter med å fullføre merkingene av elvene. Glomma ned til Haga er utført, og vi fullfører Vormamerkingen opp til Eidsvoll i sommer, i samarbeid med foreninger der.

Vi har tatt båten ned til Årnes, og vil bruke sesongen til utvendig og innvendig vedlikehold.

Vi beklager at årets turer ikke går, men ser fram til sesongen 2021 med mange tilbud og stor oppslutning fra gamle og nye kunder!

Med vennlig hilsen
Elvekongen AS

 

PS: GAVEKORT som gjelder for 2020, er også gyldige i 2021

 

Vi sees i 2022

(Sesongen 2021 utgår pga havariet i januar)

Rutetur 1 "Elvecruise"


Elvekongen ved Årnes Brygge Vi starter opp kl 15.00 fra Årnes brygge, og i løpet av 2 timer vil du få oppleve kulturlandskapet i et historiske område.

Her vil du få se kirkeruinene på spissen i elvemøte mellom Glomma og Vorma og et rikt kulturlandskap langs elvebreddene. Ved flom åpner det seg en annen turrute. Da går vi opp Glomma mot Funnefossen og tar inn i sideelven Uåa.

Sesong: Fra mai til september
Varighet: ca 2 timer (kl 15.00 - ca 17.00)
Billettpriser: Voksne, kr 250 / Barn under 15 år, kr 50 (pr 2020)
Serveringstilbud ombord: Kaffe, mineralvann og nystekte vafler
Drikke ombord: alle rettigheter

Rutetur 2 "Elvecruise med slusing"


Samme tur som "Elvecruise" men vi går igjennom slusene i Svanefossen i Vorma. Vi starter opp kl 15.00 fra Årnes brygge, og denne turen tar ca 3 timer.

Sesong: Fra juni til september
Varighet: ca 3 timer (kl 15.00 - ca 18.00)
Billettpriser: Voksne, kr 330,- / Barn under 15 år, kr 50,- (pr 2020)
Serveringstilbud ombord: Kaffe/te, mineralvann og nystekte vafler
Drikke ombord: alle rettigheter