Om båten Elvekongen

Elvekongen som passasjerbåt i Lofoten
Elvekongen som passasjerbåt i Lofoten

Elvekongen var tidligere passasjerbåt mellom øyene i Lofoten og er derfor meget sjøsterk og behagelig båt på våre elver. Etter at den kom til oss ble den ombygget til en behagelig "cruise-båt" med plass for inntil 45 personer.

Båten tilbyr små og store charterturer for både private, foreninger, organisasjoner og bedrifter.

I tillegg til vårt lune soldekk med panorama utsikt for alle, kan vi tilby god mat og drikke i salongen under dekk. I salongen er det sitteplasser for 42 personer, de fleste med vindusbord og elveutsikt. I tillegg kan vi på akterdekket dekke bord under parasoll.

Elvekongen har alle rettigheter (øl/vin/brennvin)

Elvekongen 2021

12. februar 2021: Elvekongen sank 30.01.21 under sitt vinteropphold i Svanefoss sluser.

Båten er forsikret for kaskoskader og forsikringsselskapet har bekreftet at skaden er erstatningsmessig. Skadeårsaken er ikke kjent og vil først kunne avdekkes når båten er hevet. Heving kommer først til å skje når isen er gått av vannet. Slusen er i dag lukket i begge ender og båten ligger i et «lukket rom» under tykk is. Det foretas stadig visuell kontroll med tanke på lekkasje av diesel. Skjer det, vil tiltak bli iverksatt umiddelbart i samråd med forsikringsselskap og myndighetene.

 Styret har som mål at Elvekongen fortsatt skal trafikkere elvene. Det er foreløpig for tidlig å si om og når dette er mulig.

Oppdatering 16. april 2021: Elvekongen ble hevet 15. april og vurdering av skadeomfanget er igang. Om det er mulig å seile sesongen 2021 er fremdeles usikkert, siden skader på inventar, el.anlegg og maskineri er omfattende.

 

 

Historien

30 år siden Elvekongen ble hentet fra Lofoten til Årnes!

I 1876 begynte dampbåtselskap å frakte gods og passasjerer mellom Årnes og Eidsvoll. Dette kom som en følge av at landets første jernbane ble bygd mellom Christiania og Eidsvoll i 1854, mens Kongsvingerbanen sto ferdig fram til Årnes i 1862.

I 1906 ble det vedtatt å flytte reguleringsdammen for Mjøsa fra Eidsvoll til Svanefossen i Nes på Romerike, der det også ble bygget et slusekammer for slusetrafikken. Anlegget sto ferdig i 1909. Svanefossen sluse ble lagt ned i 1972, men restaurert og gjenåpnet i 1993. Glommen og Vormen Skipsaktieselskab var da stiftet og hadde gått til innkjøp av turistbåten som fikk navnet Elvekongen.

I år er det 30 år siden M/S Elvekongen ble hentet fra Lofoten til Årnes. 15. mai 1993 ble bygdas nye turistbåt sjøsatt i Glomma. Arild Øiesvold (96) forteller at noen ildsjeler en stund hadde lekt med tanken om å skaffe en turistbåt for å skape mer liv på Glomma og Vorma.

Ildsjelene var i første rekke han selv, Gunnar Stokkebryn og Åge Olav Olsen. Gunnar gikk bort i 2010 og Åge Olav året før. Derimot kan Arild Øiesvold fortsatt fortelle om bakgrunnen for anskaffelsen av båten som etter en navnekonkurranse fikk navnet Elvekongen.

Sluseåpning banet vei
- Vi var som sagt interessert i at Årnes skulle få en egen turistbåt. Gjenåpningen av Svanfoss sluse i midten av juni 1993 gjorde det mulig å kjøre opp i Mjøsa. Det var en av grunnene til at mange fikk økt interesse for båtlivet, sier Arild.

- Det startet med at Åge Olav fikk tak i en liten dampbåt med vedfyring fra Sverige. Den ble kjørt på traktorhenger til Årnes i forbindelse med Årnesdagene i 1992. Da var det vedtatt at slusa skulle gjenåpnes. Dampbåten ble hentet hit kun for at vi skulle prøve hvordan det var å kjøre med en litt større båt på Glomma.

Prøveturen ga mersmak, og ildsjelene bestemte seg for å gå videre med planene om anskaffelse av en passende båt. Da trengte man penger, og det ble dannet et aksjeselskap og valgt styre. Så gikk man ut i markedet for å realisere sin våte drøm.

Båtentusiastene snakket med en megler i Fredrikstad, og han tipset «skipsrederne» på Årnes om en båt i Lofoten som kunne være godt egnet. I januar 1993 reiste Arild Øiesvold og Steinar Stenersen til Lofoten for å ta en titt og en prøvetur.

Hadde sykeseng ombord
Båten het da M/S Lofotfjord I og trafikkerte mellom øyene i Lofoten. Båten ble bygget i 1972 og ble blant annet brukt til syketransport og hadde egen sykeseng om bord, men den fraktet også skolebarn.

Etter litt forhandlinger ble selgere og kjøpere enige om en pris på nærmere 800.000 kroner.

- Før vi slo til hadde vi ringt til selger og spurt hvor høy båten var. Deretter ringte vi til dem som stelte med Vormsundbrua, for å få vite hvor høyt det var under den. Ut fra målene vi fikk fra nord og sør skulle båten gå under brua som den var. Litt pussig var det at det ikke stemte da båten kom ned hit. Derfor ble førerhuset senket. Samtidig flyttet vi det framover, slik at det ble bedre plass på dekket, noe som jo var bare fint, sier Arild.

Men det var en del utfordringer før man kom dit. Nå handlet det om å få båten til Årnes. Det var ikke gjort over natta. Transporten fant sted påsken 1993. Den foregikk over flere etapper og ikke helt uten problemer.Første etappe var langs kysten fra Lofoten til Moss. Om bord var Alvin Mikalsen, som senere ble mangeårig skipper på Elvekongen, men gikk bort i 2021, Terje Holmgren, Svein Dalhaug og Hilmar Pedersen. Sistnevnte hadde vært styrmann da M/S Lofotfjord I kjørte mellom øyene i Lofoten. På en slik ferd var det viktig å ha med en som kjente båten like godt som sin egen bukselomme.

«Ja, den som visste det»
- Turen fra Lofoten til Moss tok ei uke. Ferden tok noe lengre tid enn planlagt fordi de kom ut for uvær med mellom åtte og 12 meter høye bølger og ble liggende værfast i Rørvik nord for Trondheim i påvente av bedre vær. Jeg husker at vi ringte til båten mens vi hadde styremøte. Alvin svarte på telefonen, og vi spurte om hvor de var. «Ja, den som visste det», svarte Alvin. Det var ikke råd å se noen ting i snøføyka.

Sent om lenge, nærmere bestemt 25. mars, var Elvekongen kommet til Moss, der mannskapet ble tatt imot av Steinar Stenersen, Randi Øiesvold, Arild Øiesvold og Gunnar Stokkebryn. De hadde alle gleden av å være med på ferden til Oslo.

Steinar kan fortelle at båten lå fortøyd ved steinkaia i området der Operaen nå ligger.

- Der gikk vi på med vinkelskiper og skar løs styrhuset og rekkverket før båten stykkevis og delt ble lagt på en trailer for å bli transportert den siste strekningen til Årnes. Tom Ola Bull og hans transportfirma fra Eidsvoll tok seg av det på en strålende måte.

Kongelig eskorte
En elvekonge må selvsagt ha politieskorte. Oslo-politiet sørget for det fram til bygrensa. Deretter overtok daværende Nes-lensmann Hege Tamburstuen og førstebetjent Kjell Johansen.

- Transporten gikk delvis på motorvei og delvis på mindre veier. Vi måtte finne de undergangene som var høye nok. Jeg satt foran i båten med en planke og løftet opp alle ledningene som gikk over veien. Det var én ledning som røk underveis, humrer Arild.

Etter fire-fem timers «båttur på veien» ankom Elvekongen Årnes rundt halv tre natt til 26. mars. Der ble den liggende på land og bygget om som tidligere nevnt, før båten ble sjøsatt 15. mai 1993. Mer jubel ble det da bygdas egen turistbåt som første båt kjørte gjennom Svanfoss sluse da denne ble gjenåpnet 16. juni.

Istandsatt etter havari
Etter det har Elvekongen jevnt og trutt kjørt ruteturer og charterturer på Glomma og Vorma. I all hovedsak har det vært tre timers turer med slusing i Svanfoss, men det har også vært noen langturer til Eidsvoll.

Noen skjær i sjøen har det vært gjennom 30 år, også bokstavelig talt. Det mest dramatiske skjedde imidlertid da båten i januar 2021, mens den lå i vinteropplag i Svanfoss sluse, havnet under isen etter at den under uheldige omstendigheter hadde tatt inn mye vann.

Elvekongen AS var da nær ved å legge inn årene for godt, men til slutt ble det i stedet bestemt å sette båten i stand igjen. Etter en omfattende pengeinnsamling og en enorm dugnadsinnsats var Elvekongen 9. juli 2022 klar for nye turer på elvene i Nes.

Foran jubileumsåret 2023 er det gjort ytterligere utbedringer og oppussinger, og båtselskapet og Elvekongens Venner er skjønt enige om at M/S Elvekongen nå er i bedre stand enn noen gang.