Om båten Elvekongen

Elvekongen som passasjerbåt i Lofoten
Elvekongen som passasjerbåt i Lofoten

Elvekongen var tidligere passasjerbåt mellom øyene i Lofoten og er derfor meget sjøsterk og behagelig båt på våre elver. Etter at den kom til oss ble den ombygget til en behagelig "cruise-båt" med plass for inntil 45 personer.

Båten tilbyr små og store charterturer for både private, foreninger, organisasjoner og bedrifter.

I tillegg til vårt lune soldekk med panorama utsikt for alle, kan vi tilby god mat og drikke i salongen under dekk. I salongen er det sitteplasser for 42 personer, de fleste med vindusbord og elveutsikt. I tillegg kan vi på akterdekket dekke bord under parasoll.

Elvekongen har alle rettigheter (øl/vin/brennvin)

Elvekongen 2021

12. februar 2021: Elvekongen sank 30.01.21 under sitt vinteropphold i Svanefoss sluser.

Båten er forsikret for kaskoskader og forsikringsselskapet har bekreftet at skaden er erstatningsmessig. Skadeårsaken er ikke kjent og vil først kunne avdekkes når båten er hevet. Heving kommer først til å skje når isen er gått av vannet. Slusen er i dag lukket i begge ender og båten ligger i et «lukket rom» under tykk is. Det foretas stadig visuell kontroll med tanke på lekkasje av diesel. Skjer det, vil tiltak bli iverksatt umiddelbart i samråd med forsikringsselskap og myndighetene.

 Styret har som mål at Elvekongen fortsatt skal trafikkere elvene. Det er foreløpig for tidlig å si om og når dette er mulig.

Oppdatering 16. april 2021: Elvekongen ble hevet 15. april og vurdering av skadeomfanget er igang. Om det er mulig å seile sesongen 2021 er fremdeles usikkert, siden skader på inventar, el.anlegg og maskineri er omfattende.

 

 

Historien

I 1876 begynte dampbåtselskap å frakte gods og passasjerer mellom Årnes og Eidsvoll. Dette kom som en følge av at landets første jernbane ble bygd mellom Christiania og Eidsvoll i 1854, mens Kongsvingerbanen sto ferdig fram til Årnes i 1862.

I 1906 ble det vedtatt å flytte reguleringsdammen for Mjøsa fra Eidsvoll til Svanefossen i Nes på Romerike, der det også ble bygget et slusekammer for slusetrafikken. Anlegget sto ferdig i 1909. Svanefossen sluse ble lagt ned i 1972, men restaurert og gjenåpnet i 1993. Glommen og Vormen Skipsaktieselskab var da stiftet og hadde gått til innkjøp av turistbåten som fikk navnet Elvekongen.