Restaurering av MS Elvekongen

Det er et omfattende arbeid Elvekongens Venner er i gang med, men Elvekongen har en stor plass i nesbuenes hjerter. Med iherdig innsats er målet å få Elvekongen i drift sesongen 2022.

Etter forliset i januar 2021, har båten vært fullstendig tømt, strippet for alt inventar, vasket og tømt for forurenset vann. Skipskontrollen gav oss grønt lys til at gjenoppbyggingen kan starte, og Steinar Stenersen er prosjektleder. Dette har vi troa på!

En egen gruppe har sett på utforming av ny innredning i båtens salong, innenfor de rammene som er gitt av Skipskontrollen. Utførelsen av interiørarbeidet skal utføres av kyndige snekkere.

Elvekongen blir ved Årnes Brygge gjennom vinteren. Båten vil da bli liggende ca. 2 meter utenfor bryggen, på dypt nok vann, og vil nåes via en gangvei. Dette vil gjøre restaureringsarbeidet enklere.

Når våren kommer vil det igjen være behov for økt dugnadsarbeid  i forbindelse med bl.a. skraping, pussing og maling av Elvekongen.

(foto: Hedda Lunder Bredvold)

 

VI er så takknemlige om du vil hjelpe oss!

Her er 2 måter du kan bidra:

Medlemsskap i Elvekongens Venner
Meld deg inn i venneforeningen, enten som enkeltmedlem (kr 200) eller hele familien/husstanden (kr 300)
Faktura kontigent og nyhetsbrev sendes til denne adressen