Elvekongens venner

Restareringsarbeidet er igang sommer 2021
Elvekongens venner er glade for god støtte. Foto: Per Stokkebryn

TRYGGERE FARVANN: Hege Mathisen Haug fra Gjensidigestiftelsen kunne overrekke gaven til John Christian Eidem (t.v.) og Nils Martin Martinsen i Elvekongens Venner (januar 2019). Foto: Per Stokkebryn

Elvekongens Venner er en ideell forening med det formål å bidra til å støtte opp om MS Elvekongen blant annet med vedlikehold og generell interesse for båten.

Elvekongens Venner bidrar også økonomisk til MS Elvekongens drift med blant annet årlig kontroll av redningsflåter samt redningsdrakter. I tillegg ønsker vi i Elvekongens Venner å bidra til økt sikkerhet og forebygging av båtulykker i Glomma og Vorma.

Medlemskontingent:   
Enkeltmedlemskap kr. 200,-.
Familiemedlemskap (to personer) kr. 300,-

Bruk skjemaet nedenfor for innmelding i foreningen Elvekongens Venner.

Kontakt oss:
E-post: elvekongensvenner@gmail.com
Postadresse: postboks 11, 2151 Årnes

Medlemsskap i Elvekongens Venner
Meld deg inn i venneforeningen, enten som enkeltmedlem (kr 200) eller hele familien/husstanden (kr 300)
Faktura kontigent og nyhetsbrev sendes til denne adressen